PUZZLE projekat za bolju zaštitu od sajbernapada

PUZZLE – deo slagalice sajberbezbednosti namenjen MSP sektoru

Sajberbezbednost je poslednjih nekoliko godina jedna od ključnih tema, koja nije u fokusu samo stručne već i opšte javnosti. Razlozi su jasni – šteta koju zlonamerni sajbernapadi uzrokuju privredi i građanima širom sveta meri se u hiljadama milijardi američkih dolara godišnje.

Kada bi globalni sajberkriminal bio država, bio bi treća ekonomija sveta, odmah iza SAD i NR Kine, sa BDP-om od oko šest biliona dolara (podaci za 2020), i to s godišnjom stopom rasta od 15 odsto. Toliko rasprostranjen, ovaj vid kriminalnih aktivnosti monetarno je značajniji od svih šteta na svetu uzrokovanih prirodnim nepogodama i ujedno unosniji od nelegalne trgovine svim narkoticima na planeti.

Vesti o ugroženoj sajberbezbednosti i izvršenim napadima u medijima se mahom povezuju s velikim privrednim sistemima kao metama. Odmah iza njih, u fokusu su individualni građani. Međutim, istina je da su možda najčešće žrtve mala i srednja preduzeća (MSP) koja imaju veoma ograničene resurse za sprečavanje i umanjivanje pomenutih rizika.

Zašto su MSP naročito ugrožena?

S obzirom na to da sajbernapadi na elemente digitalne infrastrukture i podatke kompanija i drugih organizacija postaju sve učestaliji, sofisticiraniji i tehnički napredniji, resursi potrebni za njihovu prevenciju, zaustavljanje i saniranje njihovih posledica postaju sve veći.

Mala i srednja preduzeća po svojoj prirodi imaju ograničenja upravo u pogledu raspoloživih resursa – materijalnih, ljudskih i stručnih. Koristeći ih prevashodno za svoje osnovne poslovne potrebe, MSP teško mogu da izdvoje dodatne kapacitete za potrebe sajbersigurnosti. Ovaj domen im je stoga po pravilu u drugom planu – sve dok i same ne postanu žrtve digitalnog kriminala.

PUZZLE je projekat koji je deo programa Horizon 2020 koji finansira EU i objedinjuje multidisciplinarne kompetentnosti i resurse iz akademske zajednice, industrije i istraživačkih centara uz učešće 13 partnera iz osam država Unije i zemalja u postupku pridruživanja.

Osnovni cilj projekta PUZZLE je podizanje nivoa svesti i znanja MSP o sajberpretnjama kako bi im se lakše oduprla. Pomoću savremenih tehnologija, poput veštačke inteligencije (AI), pouzdanog računarstva (TwC) i blokčejna, mala i srednja preduzeća moći će da unaprede svoju bezbednost i efikasno obrađuju tokove informacija, ostvarujući kolaboraciju u procesima razmene znanja.

Konkretni efekti i domašaji projekta

Težnja PUZZLE projekta je da se njime svim evropskim malim i srednjim preduzećima pruži pristup sveobuhvatnim bezbednosnim rešenjima koja bi odgovarala njihovim potrebama i bila pristupačna kako da bi mogla da idu u korak s narastajućim pretnjama i merama za njihovo suzbijanje. Da bi se stvorio zamajac za sam projekat i vreme nakon njegove implementacije, uspostavljena je zajednica prvih korisnika putem tzv. ugovora o validaciji.

Dok je namera uspostavljanja zajednice da se PUZZLE Marketplace evaluira iz perspektive samih krajnjih korisnika, validacija spoljnih dobavljača usluga sajberbezbednosti je mehanizam za vendore koji su voljni da učestvuju u projektu i time pokušavaju da prošire doseg svojih usluga na područje MSP.

Towards a Sophisticated SIEM Marketplace for Blockchain-based Threat Intelligence and Security-as-a-Service.

U suštini, MSP i provajderi sajberusluga su u okvirima PUZZLE projekta na zajedničkom zadatku – da povećaju svest i konkretne kapacitete malih i srednjih preduzeća za odbranu od svih vidova ugrožavanja sajbersigurnosti.

You can read the rest of this article at the following link. It was originally published in PC Press Magazine in Serbian.